Siirry sisältöön

Kieli

VUODESTA 2015 | 25000+ LÄHETETTYÄ TILAUSTA
VUODESTA 2015 | 25000+ LÄHETETTYÄ TILAUSTA

Tietosuojakäytäntö

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Tämä tietosuojaseloste kattaa henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisen rekisteriselosteen tiedot.

1. Rekisterinpitäjä

Kimmo Helle Sport Trading Oy (Y-tunnus: 2569165-3

Yhteystiedot:
Nätkelmäkatu 11
21110 Naantali

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Kimmo Helle Sport Trading Oy / Kimmo Helle
Nätkelmäkatu 11
21100 Naantali
0405935178
info@urbankitsupply.com

2. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella 
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (tapahtumista kerättyjä tietoja, asiakkaan antamalla suostumuksella)

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Palveluistamme ja tarjouksista kertominen
 • Verkkokaupan toiminnan kehittäminen
 • Onlinemarkkinoinnin tuottaminen
 • Analytiikka tarkoituksiin
 • Asiakkaan saaman palvelun parantaminen

 

3. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Käyttäjän antamat tiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • Google- tai Facebook-kirjautumiseen käytetty sähköpostiosoite ja varmenne

Verkkokaupan käytön yhteydessä / analytiikalla kerätyt tiedot

 • Ostohistoria (sis. Tilatut tuotteet ja hinnat)
 • Toimitustiedot (Toimitustapa ja osoite)
 • Selaustiedot sekä laitetiedot

 

4. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen Kimmo Helle Sport Trading Oy, Nätkelmäkatu 11, 21110 Naantali.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Kimmo Helle Sport Trading Oy ulkopuolelle. 

Luovutamme kuitenkin välttämättömiä tietoja myös kolmansille osapuolille, kuten kuljetusyhtiöille ja joissakin tapauksissa yrityksille, jotka toimittavat tilauksen asiakkaalle meidän puolestamme. Lisäksi teemme yhteistyötä yritysten kanssa, jotka keräävät asiakastietoja analytiikka ja personointia varten. Tiedot kuitenkin pyritään anonymisoimaan aina kun mahdollista.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Analytiikkakumppanille (Google Analytics)
 • Personointikumppanille (Nosto)
 • Sähköpostimarkkinointikumppanille (Klaviyo)
 • Hakukumppanille (Klevu)
 • Kuljetusliikkeelle (Posti, GLS, Postnord, Matkahuolto, UPS, DHL)
 • Logistiikkakumppanille (Logitrail Oy)
 • Maksunvälittäjälle (Klarna, Paytrail, Stripe, Paypal – ei-EU – Privacy Policy)
 • Luotonmyöntäjälle, kun valittuna lasku tai osamaksu (Collector)
 • Tilitoimistolle, kun lasku laaditaan käsin (Talenom Oyj)

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

7. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta. 

8. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Kimmo Helle Sport Trading Oy:n työntekijät.  

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kumppanimme, jotka kaikki täyttävät GDPR lain vaatimukset, ovat listattuna kohdassa 6.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.